Automatizácia

Objednávka služby alebo produktu – automatické priradenie objednávateľa do databázy po výslovnom potvrdení

Automaticky posielané potvrdenia objednávky, proforma faktúry spolu s potrebnými dokladmi

Automatické párovanie platby po zaplatení

Automatické posielanie faktúry na základe proforma faktúry

Automatický e-mail o vybavení objednávky predávajúcemu, aby mohol odoslať produkt alebo automatický prístup k online službe

 

 

Automatizácia pre úplne novú webovú stránku, ktorú robíme my

9,90 € / mesačne

sdfhfgndfxcvxyx

Automatizácia pre už existujúcu webovú stránku so Superfaktúrou

9,90 € / mesačne

sdfghjkjmhbgfd

1225

Automatizácia pre už existujúcu webovú stránku s iným fakturačným systémom

9,90 € / mesačne

Cena platí iba pre službu nastavenia automatizácia a pre tie služby, ktoré sú popísané v jednotlivých odsekoch. Programy, ktoré sú potrebné pre nastavenie automatizácie sa platia individuálne danému poskytovateľovi. Samozrejme po dohode s Vami, všetko vybavíme.

Comments are closed.